Skleník botanické zahrady, Střekov

    Objekt je skleník botanické zahrady v Ústí nad Labem v městské části Střekov. Vstupní část objektu je řešena jako dvoupodlažní částečně podsklepená. V podzemním podlaží je navrženo technické zázemí, v přízemí vestibul s kavárnou a zázemím pro zaměstnance a ve druhém nadzemním podlaží je navrženo info-centrum. Samotný skleník je řešen jako jednopodlažní objekt, ve kterém je umístěna expozice tropických rostlin a živočichů. Stavba je přístupná ve čtyřech místech. Hlavní vstup pro návštěvníky je přímo ze střekovského náměstí, vstupy pro zaměstnance, údržbu a zásobování se nacházení na západní straně budovy.

    Stavba je navržena jako dvou respektive jednopodlažní se sedlovou střechou o sklonu střešní roviny 30°. Objekt vestibulu s informačním centrem tvoří kompaktní krystalickou hmotu, která je zasunuta do transparentní křehké hmoty tropického skleníku.  Výtvarně a materiálově je stavba pojata tak, aby respektovala a navazovala na průmyslový charakter oblasti.  Fasáda a střešní krytina vestibulu je řešena pomocí ocelových perforovaných plechů. Fasáda tropického skleníku je řešena izolačním reflexním bezpečnostním dvojsklem.

    Do vestibulu se vstupuje přímo ze střekovského náměstí. Přes zádveří je přímo přístupná recepce se šatnou, obchod, kavárna a hygienické zázemí. Z vestibulu je po ocelovém schodišti nebo bezbariérovým výtahem přímo přístupné informační středisko, které se nachází ve druhém nadzemním podlaží. Informační středisko je složeno z ploch pro stálou výstavu, sezónní výstavu, přednáškové místnosti, hygienického zázemí a výukové laboratoře, která je součástí interiéru tropického skleníku. Z vestibulu i informačního střediska je přímo přístupný tropický skleník s expozicí tropických rostlin, ryb a živočichů.  Další vstupy do objektu jsou z náměstí pro zaměstnance, zásobování a technickou údržbu, dále přímo do skleníku je únikový východ a zásobovací vchod, pěstební skleník je přístupný ze severu území.

    Vegetační úpravy kolem objektu jsou řešeny formou nízké a vysoké zeleně, vodními plochami s vodní flórou a faunou. Parter je doplněn lavičkami, veřejným osvětlením a betonovou monolitickou dlažbou.