Ústí nad Labem, Střekov - návrh zástavby

    Úkolem projektu byl návrh zástavby na území města Ústí nad Labem v městské části Střekov. Lokalita se nachází na území vzniklé vybombardováním třech obytných bloků a sousedí s areály krajského a městského soudu a průmyslových areálů Závodů průmyslové armatury ZPA a Severočeských tukových závodů SETUZA, kterým patří dominantní řepková sila, která se stala symbolem celé lokality.

Území má výhodnou polohu přímo v centru městské části v sousedství řeky Labe, jejíž břeh vytváří klidovou zónu vhodnou pro rekreaci a odpočinek, a v docházkové vzdálenosti od nádraží a centra Ústí nad Labem.

    Cílem návrhu bylo vytvořit multifunkční městskou zástavbu, která by doplnila centrum městské části a vytvořila obchodní bulvár podél hlavní komunikace z centra města. Koncept je založen na restektování hlavní komunikační osy a zalomení vedlejší komunikační osy směrem na Mariánskou skálu, která tvoří hlavní přírodní dominantu lokality.

    Na této zalomené ose je navrženo náměstí. Zástavba je navržena jako městská bloková, která se rozpadá hlouběji v území. Výškově zástavba respektuje měřítko prostoru i okolních staveb. Dominantu tvoří hmota hotelu, který je navržen na západním nároží směrem do centra tak, aby potlačil hmotu hlavní budovy krajského soudu a hmoty řepkových sil.

    Z hlediska funkčního jsou kromě převažujících obytných ploch a hotelu navrženy veřejné funkce jako administrativa, obchody a služby v přízemních patrech bytových domů, městská galerie a skleník botanické zahrady uzavírající nově navržené náměstí.